Het museum stelt zich tot doel alle onderzoeksvelden voor te stellen bestreken door Molinologie d.i. de
wetenschap die alles bestudeert wat de molen aangaat als werktuig tot omvorming van natuurlijke energie voor praktische doeleinden, het vergaren van kennis en het verspreiden ervan.

De onderzoeksvelden zijn in het bijzonder de hele Terminologie, Technologie, Geschiedenis, Economie,
Recht, Fiscaliteit, Volks -en Heemkunde, alsook Esthetische -en Erfgoedwaarde, om de oorsprong en ontwikkeling, de economische en sociale rol, alsook hun menselijk getuigenis en etnologische belang vast
te stellen.Klik hier voor Nadere Kennismaking met... MOLINOLOGIE