Geleid bezoek
Op afspraak : Prijs: € 50.-
Duur: 1 tot 1.30 uur (Volgens afspraak)

Het molenmuseum-thema wordt voorgesteld bij middel van onderzoeksvelden:

Techniek, volksdevotie, recht, economie en fiscaliteit,
eerste + tweede industriele revolutie, volksleven,
industriële archeologie, kunst, taal, landschap, geschiedenis, ontstaan en oorsprong van de richtbare windmolen.

- een geleid bezoek geeft een algemeen overzicht van deze onderzoeksvelden.

- Wie een grondiger inzicht wil krijgen kan, naar persoonlijke belangstelling, welbepaalde onderzoeksvelden uitkiezen.
Dit is dan een gericht bezoek.

Volgende aanbiedingen zijn hiervoor ter beschikking:

- Geleid bezoek en gericht bezoek in het Nederlands.
- Viste guidée et visite spécialisée en Français
- Guided tour and specialized tour in English
- Algemeine Führung und spezializierte Führung auf Deutsch