Wandellezingen

Aanbod 1:

A. Inleiding
1. De molen als symbool: onderzoeksvelden (Lokaal 2)
2. Ontstaan / oorsprong richtbare windmolen (Lokaal 3)
3. Windmolentypes (Lokaal 4)
B. Gericht bezoek
De molen in schilderkunst en letterkunde: een symbool (lokaal 9)

Aanbod 2:
A. Inleiding
1 De molen als symbool: onderzoeksvelden (Lokaal 2)
2 Ontstaan / oorsprong richtbare windmolen (Lokaal 3)
3 Windmolentypes (lokaal 4)
B. Gericht bezoek
De molen in geschiedenis, economie, recht en fiscalitiet: een symbool (lokaal 7)

Aanbod 3:
A. Inleiding
1. De molen als symbool: onderzoeksvelden (Lokaal 2)
2. Ontstaan / oorsprong richtbare windmolen (lokaal 3)
3. Windmolentypes (lokaal 4)
B. Gericht bezoek
De molen in de eerste en tweede industriële revolutie: een symbool (Lokaal 5 - 10)

Aanbod 4:

A. Inleiding
1. De molen als symbool: onderzoeksvelden (Lokaal 2)
2. Onstaan / oorsprong richtbare windmolen (Lokaal 3)
3. Windmolentypes (Lokaal 4)
B. Gericht bezoek
De molen in economische onderbouw en politieke bovenbouw: een symbool (Lokaal 11)

Aanbod 5:
A: Inleiding
1. De molen als symbool: onderzoeksvelden (Lokaal 2)
2. Ontstaan / oorsprong richbare windmolen (Lokaal 3)
3. Windmolentypes (Lokaal 4)
B. Gericht bezoek
De molen in het volksleven: een symbool
- Landschap (Lokaal 1)
- Spreekwoorden (Lokaal 2)
- Betekenis molenaar (Lokaal 9)
- Volksgebruiken (Lokaal 9)
- Sproken en legenden (Lokaal 9)
- Volksdevotie (Lokaal 8)
- Molens in Klein-Brabant (Lokaal 12)

Aanbod 6:
A. Inleiding
1. De molen als symbool: onderzoeksvelden (lokaal 2)
2. Onstaan / oorsprong richtbare windmolen (Lokaal 3)
3. Windmolentypes (Lokaal 4)
B. Gericht bezoek
De molen en de techniek: symbool

- Wijze van malen: 1000-1750 / 1750 - 2000 (Lokaal 5)
- Molenbouwer (lokaal 6)
- Industriële archeologie (Lokaal 10)