Molenechos - Belgisch molenbestand
Molendatabase - Nederlandse / Belgische molendatabase
Fédération des Moulins de France - Molens in Frankrijk
Molenbeeldbank - Inventaris Molenpatrimonium Vlaanderen & Nederland