Uitgaven van het Centrum voor Molinologie

Het Centrum voor Minologie-Molenmuseum biedt volgende uitgaven van:
(In de hieronder vermelde prijzen zijn de eventuele verzendingskosten niet inbegrepen)


» De Molen als Symbool 2 boekdelen 915 blz., € 56

» Een spreekwoord, een waar woord., € 75
» De Molen geschilderd en (on)gekend , € 7.50
» De middeleeuwen - Historische reconstructie - Toelichting bij Molenmuseumthema
   de molen als symbool 60 blz., € 7.50
» Een economie-wereld - Eenheidsmarkt in de XI, XII, XIIIde eeuw
   Toelichting bij het onderzoeksveld economie 29 blz., € 2.50
» De industriële revolutie der middeleeuwen - Toelichting bij het onderzoeksveld
   eerste industriële revolutie 148 blz., € 7.50
» De noordelijke industriële pool van de economie-wereld der XI, XII, XIIIde eeuw
   Het graafschap Vlaanderen - Toelichting bij het onderzoeksveld geschiedenis 192 blz.,
    € 7.50

 


» Molentechnologie en -Techniek - Toelichting bij het onderzoeksveld industriële archeologie
   117 blz., € 7.50
» De Molen en het recht - Toelichting bij het onderzoeksveld recht., 26 blz, € 2.50
» Molenaars... zelf geen heiligen, wel veel heiligen bij de hand- Toelichting bij het onderzoeksveld
   volksdevotie 70 blz., € 7.50
» Molinologie en haar onderzoeksvelden - Toelichting bij het Molenmuseumthema:
   De Molen als symbool 9 blz., € 2,5
» De windmolen - oorsprong en onstaan van de richtbare windmolen.
   Toelichting bij de onderzoeksvelden Techniek, Geschiedenis, Ecomomie 47 blz., € 7.50
» De Molenaar op zijn Molen, een subcultuur - toelichting tot het onderzoeksveld volksleven
   48 blz., € 7.50
» Molenrompen in Vlaanderen 21 blz., € 5.00
» De Molen geschilderd en (on-)gekend 120 blz., (32 kleurenafbeeldingen), € 5.00
» Mobiliteit in het oude Graafschap Vlaanderen XI, XII, XIII eeuw, € 10.00
» Het verzet van 1798, € 5.00
» Molenrecht in de Graafschap Vlaanderen, € 7.50